Share this post on:

กรดไหลย้อน เป็นโรคยอดฮิตของวัยทำงาน กรดไหลย้อน และเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยโรคนี้เกิดขึ้นได้จากการที่เรามีกรดในกระเพาะอาหารเยอะจนทำให้กรดนั้นไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร

นอกจาโรคนี้จะเกิดขึ้นจากกรดแล้ว ยังเกิดขึ้นได้จากกระเพาะอาหารของเราทำงานผิดปกติ หรือกระเพาะอาหารของเราเกิดการขยายตัวมากเกินไป จึงทำให้กรดหรือของเหลวที่อยู่ในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับไปยังหลอดอาหารนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่มักที่จะมองว่าโรคนี้เป็นปัญหาสุขภาพที่ทุกคนเรานั้นต้องเคยพบเจอ แต่รู้หรือไม่ว่า ถึงแม้โรคนี้จะดูเหมือนโรคที่ไม่เป็นอันตรายอะไร

อาการกรดไหลย้อน

แต่หากปล่อยไว้ไม้ทำการรักษา ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาได้ด้วย ดังนั้น วันนี้เราจะพาทุกคนไปลองสังเกตอาการตนเองว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือไม่ ซึ่งก็เป็นวิธีง่าย ๆ ไปดูกันเลย 

แสบบริเวณหน้าอก แน่นอนอาการกรดไหลย้อนส่วนใหญ่แล้ว จะมีอาการรู้สึกแสบร้อนกลางอก จุกเสียด หรือบางครั้งอาจรู้สึกแน่นบริเวณกลางหน้าอก เพราะอาการเหล่านี้จะเป็นอาการเบื้องต้นที่คนเป็นกรดไหลย้อนนั้นเป็นกัน ดังนั้น หากคุณรู้สึกมีอาการดังกล่าวคนรีบรักษา หรือรับทานยาหากไม่อยากให้อาการรุนแรงจนถึงขั้นรักษายาก 

กลืนอาหารลำบาก สัญญาณเตือนการเป็นกรดไหลย้อนนอกจากจะมีอาการจุดเสียดบริเวณกลางหน้าอกแล้ว หากใครที่มีอาการกลืนอาหารไม่ค่อยลง กลืนอาหารลำบาก  จุกที่คอ หรือบางครั้งเหมือนมีอะไรติดคออยู่ นี่ก็อาจเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเผชิญกังภาวะกรดไหลย้อนอยู่นั่นเอง

ดังนั้น หากใครที่มักมีอาการแบบนี้อยู่บ่อย ๆ ควรรีบเข้ารับการปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันตนเองโดยเร็ว และเพื่อไม่ให้อาการเป็นอันตรายไปมากกว่านี้ อาการกรดไหลย้อน

อาการไอบ่อย หากใครที่มีอาการไอบ่อย ๆ แต่ไม่ใช่อาการไอที่เป็นแบบอาการป่วย ไม่สบาย การไอแบบไม่มีสาเหตุ มีกลิ่นปากที่แรงเกินไป หรือบางครั้งไอมากจนรู้สึกเจ็บคอ

ซึ่งอาการต่าง ๆ เหล่านี้อาจเป็นอาการที่บ่งบอกได้ว่าคุณกำลังเสี่ยงต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่ก็ได้ ดังนั้น หากรู้สึกว่าตนเองไอบ่อย ๆ ไอแบบผิดปกติ ไอจนเสียบแหบ หรือบางครั้งอาจมีอาการหอบร่วมด้วยจนถึงขั้นไอเรื้องรัง

ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ก็น่าจะรู้ได้แล้วว่าคุณกำลังเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อน อย่างไรก็ตาม อาการดังกล่าวที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้น เป็นเพียงอาการที่บ่งบอกได้ถึงความเสี่ยงของร่างกายเราเท่านั้น

เพราะการเป็นโรคนี้อาจมีสัญญาณเตือนอื่น ๆ ได้เช่นกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยเช่นกัน ว่าจะมีการแสดงอาการออกมาอย่างไร