Share this post on:

สำหรับช่องทางการเข้า ร่างกายของมนุษย์นั้นไวรัสจะมีการ ความฉลาดของไวรัส ส่งผ่านทางน้ำลายเสมหะและสารคัดหลั่ง rhinovirus และ influenza virus และ rsv เชื้อไวรัสทั้ง 3 ชนิดนี้รวมถึงไวรัสประเภทเดียวกันจะมีบางส่วนที่ทำงานคล้ายกันก็คือ

จะเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูกแบ่งตัวเพิ่มจำนวนและทำให้เซลล์เยื่อบุโพรงจมูกถูกทำลายเกิดการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูกบวมจะบวมและแดงและมีอาการหลั่งของเมือกออกมา

โดยจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 1 ถึง 3 วันจึงจะแสดงอาการออกมาได้แก่คัดจมูกน้ำมูกไหลลักษณะใสไอจามเจ็บคอเสียงแหบอาจมีอาการไข้ต่ำๆปวดศีรษะเล็กน้อย

ความฉลาดของไวรัส

ซึ่งเราก็เรียกโดยรวมว่า โรคหวัดสังเกตว่าความฉลาดของไวรัสก็คือไม่ได้สร้างช่องทางการแพร่กระจายเอาไว้โดยเมื่อโปร่งจมูกอักเสบเกิดการไอจามแล้วก็จะถูกส่งต่อไปทางน้ำลายเสมหะสารคัดหลั่งที่ไอหรือจามออกมา

เมื่อมีการหายใจเอาเชื้อที่กระจายจากการไอหรือหายใจรดกันหรือมือที่เปื้อนเชื้อโรคสัมผัสจมูกหรือตาต่อไปก็จะเกิดการติดต่อต่อไปนั่นเอง ช่องทางผ่านยุงไวรัสเดงกีหรือที่เรารู้จักกันเคยว่าไข้เลือดออกแม้ว่าจะมีอยู่แค่ 4 สายพันธุ์

แต่ก็ใช้วิธีการติดต่อจากคนสู่คนด้วยวิธีการอาศัยพาหะคือยุงลายโดยเมื่อยุงตัวเมียกัดและดูดเลือดของผู้ป่วยซึ่งมีเชื้อไวรัสเดงกี่เชื้อจะเข้าไปฟักตัว

เพิ่มจำนวนในยุงโดยเข้าสู่กระเพาะของยุงและเพิ่มจำนวนมากขึ้นในกระเพาะจนสามารถเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลายของยุงได้ที่นี้ไวรัสก็พร้อมที่จะเข้าสู่คนที่ถูกตัดต่อไปโดยผ่านทางน้ำลายของยุงนั่นเอง 

ความฉลาดของไวรัส

ช่องทางผ่านสัตว์เลือดอุ่น หรือที่เราเรียกกันว่าโรคพิษสุนัขบ้าแท้จริงแล้วไม่ได้ติดต่อผ่านสุนัขเท่านั้นและติดต่อกับสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าและยังสามารถติดต่อมาสู่มนุษย์ที่เราเรียกว่าโรคพิษสุนัขบ้าเพราะส่วน

หนึ่งก็คือสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงอันดับหนึ่งของมนุษย์รองลงมาก็คือแมวนั่นเองเมื่อเราถูกสัตว์ที่มีเชื้อนี้กัดแผลหรือเลือด เชื้อที่อยู่ในน้ำลายจะผ่านเข้าสู่เส้นประสาทส่วนปลายไขสันหลังและเข้าสู่สมองมี

การแบ่งตัวในสมอง และปลอดเชื้อไวรัสไปตามเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายรวมทั้งต่อมน้ำลายที่สุดนี่เองมันสามารถเพิ่มจำนวนในเซลล์ของต่อมน้ำลายและก็เป็นช่วงที่แสดงอาการปวดออกมาให้เห็น

โดยอุปนิสัยของมันก็จะเปลี่ยนไปบางรายชอบกินดินกินหินแสดงอาการตื่นเต้น เต้นร้องหาวดุร้ายวิ่งชนคนหรือสิ่งกีดขวางแสดงอาการกลืนลำบากทำให้เรียกว่าโรคกลัวน้ำมีน้ำลายไหลมาก

แสดงอาการไวต่อแสงและเสียงอย่างมากเมื่อโลกดำเนินต่อไปถึงขั้นสมองอักเสบสัตว์ก็จะแสดงอาการเป็นอัมพาตล้มลงนอนชักและตายในที่สุดซึ่งจะอยู่ในราว 2 ถึง 7 วันนับตั้งแต่เริ่มแสดงอาการ