Share this post on:

หวยคำสั้น ๆ ที่แฝงไปด้วยความหวังและ ความเชื่อเรื่องหวย

โดยคนไทยนั้นนิยมเสี่ยงโชคหรือเล่นหวยกันอย่างแพร่หลาย และการเสี่ยงโชคนั้นก็ผสมผสานวิธีการต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งโชคลาภหรือตัวเลข  สมัครเว็บ tode   ซึ่งมีวิธีการหรือการตีความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละถิ่นฐานและความเชื่อของแต่ละบุคคลในถิ่นฐานนั้น ๆ

ยกตัวอย่างเช่น การแปลความหมายจากความฝัน ซึ่งอาจเรียกสั้น ๆ ว่าการ “ตีหวย” จากความฝันของนักเสี่ยงโชค

โดยความฝันที่มีเรื่องราวแตกต่างกันในแต่ละครั้งก็จะถูกนำมา “ตีหวย” ทำให้นักเสี่ยงโชคได้ลุ้นและฝากความหวังไว้กับความฝันนั้นว่าจะแปรเปลี่ยนเป็นโชคลาภให้ได้ร่ำรวยเงินทองต่อไป

การได้มาซึ่ง“ตัวเลข” นั้นยังมีอีกมากมายหลากหลายความเชื่อ ดังเช่นการ “ขอหวย” ซึ่งการ “ขอหวย” นั้น ก็ขึ้นแสดงถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนแต่ละท้องถิ่นอีกเช่นกัน

เราอาจเคยได้ยินการ “ขอหวย” กับพระ โดยการ “ตีหวย” จากการดูตัวเลขในขันน้ำมนต์ที่พระใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ  การ “ขอหวย” กับเทพเจ้า – คนทรงโดยการสวดมนต์ภาวนา

หรือบนบานศาลกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งโชคลาภและตัวเลขการ “ขอหวย” กับต้นไม้ โดยการขูด ลูบ โดยหวังว่าจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์จากต้นไม้ที่จะแสดงให้เห็นเป็นตัวเลขสำหรับการลุ้นหวยลุ้นโชค หรือแม้กระทั่ง การ“ขอหวย”กับคนตาย

โดยเชื่อว่าบรรพบุรุษหรือคนในครอบครัวที่เสียชีวิตนั้นจะคอยช่วยเหลือและบันดาลโชคลาภให้กับคนในตระกูลความเชื่อต่าง ๆ เหล่านี้อาจแสดงให้เห็นวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนแต่ละถิ่นฐาน ซึ่งอาจมีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้